Category: Satiksmes tiesības / Civiltiesības

Ceļu satiksmes negadījums Beļģijā – spriedums par zaudējumu apmēru

Pēc ceļu satiksmes negadījuma ārvalstīs cietušais Vācijas pilsonis principā var pieteikt savas prasības Vācijā pie ārvalstu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sabiedrības norēķinu aģenta un vajadzības gadījumā pat iesniegt prasību Vācijas tiesā. Mūsu izskatāmā lieta attiecās uz ceļu satiksmes negadījumu Beļģijā, kurā atbildība pēc būtības nebija strīdīga. Tā kā Beļģijas tiesību akti tika piemēroti arī Vācijas tiesā

Negadījums Anglijā uz apļveida krustojuma – viens no pēdējiem Vācijas spriedumiem par Anglijas tiesībām (Brexit)

Negadījums Anglijā uz apļveida krustojuma, AG Schweinfurt, 07.06.2021. spriedums Daudzjoslu apļveida krustojumi Anglijā daudziem Vācijas autovadītājiem joprojām ir noslēpums. Nav konkrētu ceļu satiksmes noteikumu kā Vācijas tiesību aktos, drīzāk ir vispārīgi piesardzības pienākumi, kas izriet no 1988. gada Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes kodeksa, kas tomēr nav obligāti. Turklāt, tā kā Brexit ir īstenots

Apdrošināšanas sabiedrība nepieļaujami samazina nelielas summas

Civiltiesiskās atbildības apdrošinātāji mēdz samazināt zaudējumu summas bez jebkādas jēgas vai iemesla. Viens darbinieks to noveda līdz galējībai un faktiski samazināja eksperta izmaksas par 3,09 euro (kopā vairāk nekā 800 euro). Šveinfurtes apgabaltiesa šo praksi ir atzinusi par nepieņemamu. Pēc tam, kad cietusī puse bija pilnībā apmaksājusi eksperta rēķinu, apdrošināšanas sabiedrības iebildumi šajā sakarā vairs

Tiesības dzēst testēšanas pakalpojumu sniedzējam un HIS datubāzei nodotos datus pēc remonta veikšanas.

Pēc zaudējumu atlīdzināšanas prasību iesniegšanas pēc ceļu satiksmes negadījuma cietušās puses personas datus pretējās atbildības apdrošināšanas sabiedrība regulāri nodod inspekcijas pakalpojumu sniedzējiem un HIS sistēmai. Šveinfurtes apgabaltiesā mēs sava klienta vārdā pieprasījām šo datu dzēšanu. Saistītajā (juridiski saistošajā) spriedumā par 12.04.2021, Az. 23 O 899/20Šveinfurtes apgabaltiesa apstiprināja šīs prasības par dzēšanu attiecībā uz pārbaudes pakalpojumu

Lietošanas zaudējumi (arī) norēķinu gadījumā “saskaņā ar eksperta atzinumu” un remonta apstiprinājuma atmaksāšanas iespēja.

(Juridiski saistošā) spriedumā, ko pasludināja 12.04.2021, Az. 23 O 899/20Šveinfurtes apgabaltiesa sniedza izsmeļošu atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar lietošanas zaudējumiem fiktīva norēķina gadījumā (t. i., bez remonta rēķina iesniegšanas), kā arī par atlīdzināmību un remonta apstiprinājuma prasībām: Lietošanas zaudējumi arī fiktīva norēķina gadījumā. kompensējams par laiku, kas objektīvi nepieciešams remontam specializētā darbnīcā: Fakts, ka

OLG Bamberg: Pusceļa tiesību pārkāpums “pa labi pirms kreisās puses” rada 25 % solidārās atbildības likmi

Tiesvedībā pēc ceļu satiksmes negadījuma tika apstrīdēts atbildības sadalījums. Apdrošināšanas sabiedrība, kas bija pretējā pusē, noliedza atbildību – rezultātā apelācijas procesā Bambergas Augstākajā apgabaltiesā mūsu klientam tika (tikai) noteikta atbildības likme 75% apmērā. Nav apstrīdams, ka mūsu klients ir izdarījis braukšanas tiesību pārkāpumu, šķērsojot krustojumu no labās puses uz kreiso 30 km/h zonā, nedodot pietiekamu