Category: Ceļu satiksmes tiesības / pārkāpumi

Transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums par mobilā tālruņa lietošanas pārkāpumu? Sodu uzlikšanas iestāde pārkāpj noteikumus

Mūsu klients tika apsūdzēts par mobilā tālruņa lietošanu, vadot automašīnu Šonungenē. Standarta naudas sods šeit pašlaik ir 100 eiro, un par to tiek piešķirts punkts FAER (braukšanas prasmju reģistrā). Tomēr sodus uzliekošajai iestādei tas nebija pietiekami. Par 3 iepriekšējām reģistrācijām viņa uzlika naudas sodu 200 eiro apmērā un noteica transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu uz vienu mēnesi.

Soda naudas soda piemērošanas izbeigšana – Apsūdzība par ātruma pārsniegšanu

Mūsu klients tika apsūdzēts par ātruma pārsniegšanu par 18 km/h uz automaģistrāles Tīringenē. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi datnēm, kas ietver mērījumu datus. Tomēr iestāde to izpildīja tikai daļēji, tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu attiecībā uz virkni mērījumu. Jēnas apgabaltiesa nolēma par labu šim pieteikumam – par to jau ziņojām

Apgalvojums: ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana ar neatbilstošu ātrumu

Nedaudz neuzmanības, un tas ātri vien notiek – jūs uzbraucat uz nomales un sabojājat kādu no norobežojošo elementu vai izslīdat no līkuma slapjā laikā. Šādās situācijās trešām personām parasti tiek nodarīti tikai nelieli zaudējumi, bet transportlīdzekļa vadītāja transportlīdzeklim nodarītie zaudējumi ir daudz lielāki. Tas, kurš pēc tam apzinīgi izsauc policiju, parasti saskaras ar apsūdzību par

Distances pārkāpums – pārtraukšana iepriekšējas bremzēšanas dēļ

Mūsu klientam soda paziņojumā tika pārmests, ka viņš nav ievērojis nepieciešamo distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Attālums bija mazāks par 3/10 no spidometra rādījuma. Standarta sods ir 160,00 € un 1 mēneša transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums. Pēc tam tika pasūtīts eksperta ziņojums, lai pārbaudītu attāluma mērījumus. Pēc tam, kad tas bija izdarīts un eksperts bija pieprasījis

Veiksmīga konstitucionālā sūdzība par atteikumu izsniegt pieprasītos mērījumu datus un citus dokumentus

Saistībā ar soda procedūru par ātruma pārsniegšanu mums izdevās panākt, ka mūsu klientam tika atcelts attiecīgais OLG Bambergas tiesas lēmums, kā arī AG Schweinfurt tiesas spriedums. Saskaņā ar Bambergas Augstās apgabaltiesas tobrīd iedibināto judikatūru tiesa uzskatīja, ka attiecīgajai personai pat nebija jāiesniedz pārbaudei mērījumu dati, uz kuriem balstījās ātruma mērījums, un citi esošie dokumenti par