Daily Archives: 15. October 2022

Soda naudas soda piemērošanas izbeigšana – Apsūdzība par ātruma pārsniegšanu

Mūsu klients tika apsūdzēts par ātruma pārsniegšanu par 18 km/h uz automaģistrāles Tīringenē. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi datnēm, kas ietver mērījumu datus. Tomēr iestāde to izpildīja tikai daļēji, tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu attiecībā uz virkni mērījumu. Jēnas apgabaltiesa nolēma par labu šim pieteikumam – par to jau ziņojām