Category: Ceļu satiksmes tiesības

Soda procedūras izbeigšana – apgalvojums par sarkanās gaismas gaismas pārkāpumu

Mūsu klientam, profesionālam autovadītājam, Heilbronnas pilsēta uzlika naudas sodu par to, ka viņš Heilbronnā neievēroja luksofora sarkano gaismu. Sarkanā gaismas signāla fāze jau bija ilgāka par 1 sekundi, tāpēc kā tiesiskās sekas tika piemērots 200,00 € naudas sods un transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums uz vienu mēnesi. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi lietai, kurā cita

Soda naudas soda piemērošanas izbeigšana – Apsūdzība par ātruma pārsniegšanu

Brandenburgas federālās zemes izdotajā soda paziņojumā mūsu klientam tika izvirzīta apsūdzība par ātruma pārsniegšanu par 42 km/h uz automaģistrāles. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi datnēm, kas ietver mērījumu datus. Tomēr iestāde to izpildīja tikai daļēji, tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu attiecībā uz virkni mērījumu. Naudas soda iestāde to neņēma vērā,

Transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums par mobilā tālruņa lietošanas pārkāpumu? Sodu uzlikšanas iestāde pārkāpj noteikumus

Mūsu klients tika apsūdzēts par mobilā tālruņa lietošanu, vadot automašīnu Šonungenē. Standarta naudas sods šeit pašlaik ir 100 eiro, un par to tiek piešķirts punkts FAER (braukšanas prasmju reģistrā). Tomēr sodus uzliekošajai iestādei tas nebija pietiekami. Par 3 iepriekšējām reģistrācijām viņa uzlika naudas sodu 200 eiro apmērā un noteica transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu uz vienu mēnesi.

Ceļu satiksmes negadījums Beļģijā – spriedums par zaudējumu apmēru

Pēc ceļu satiksmes negadījuma ārvalstīs cietušais Vācijas pilsonis principā var pieteikt savas prasības Vācijā pie ārvalstu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sabiedrības norēķinu aģenta un vajadzības gadījumā pat iesniegt prasību Vācijas tiesā. Mūsu izskatāmā lieta attiecās uz ceļu satiksmes negadījumu Beļģijā, kurā atbildība pēc būtības nebija strīdīga. Tā kā Beļģijas tiesību akti tika piemēroti arī Vācijas tiesā

Soda naudas soda piemērošanas izbeigšana – Apsūdzība par ātruma pārsniegšanu

Mūsu klients tika apsūdzēts par ātruma pārsniegšanu par 18 km/h uz automaģistrāles Tīringenē. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi datnēm, kas ietver mērījumu datus. Tomēr iestāde to izpildīja tikai daļēji, tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu attiecībā uz virkni mērījumu. Jēnas apgabaltiesa nolēma par labu šim pieteikumam – par to jau ziņojām

Apgalvojums: ceļu satiksmes negadījuma izraisīšana ar neatbilstošu ātrumu

Nedaudz neuzmanības, un tas ātri vien notiek – jūs uzbraucat uz nomales un sabojājat kādu no norobežojošo elementu vai izslīdat no līkuma slapjā laikā. Šādās situācijās trešām personām parasti tiek nodarīti tikai nelieli zaudējumi, bet transportlīdzekļa vadītāja transportlīdzeklim nodarītie zaudējumi ir daudz lielāki. Tas, kurš pēc tam apzinīgi izsauc policiju, parasti saskaras ar apsūdzību par