Daily Archives: 1. August 2023

Soda naudas soda piemērošanas izbeigšana – Apsūdzība par ātruma pārsniegšanu

Brandenburgas federālās zemes izdotajā soda paziņojumā mūsu klientam tika izvirzīta apsūdzība par ātruma pārsniegšanu par 42 km/h uz automaģistrāles. Kā parasti, mēs vispirms pieprasījām visaptverošu piekļuvi datnēm, kas ietver mērījumu datus. Tomēr iestāde to izpildīja tikai daļēji, tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu, lai tiesa pieņemtu lēmumu attiecībā uz virkni mērījumu. Naudas soda iestāde to neņēma vērā,