PoliscanSpeed: nodod mērījumu datus, svarīgus reģistrus un ceļu satiksmes noteikumus

Mums izdevās gūt vismaz daļējus panākumus smalkās tiesvedības procesā. Tādējādi administratīvo pārkāpumu iestāde, šajā gadījumā Karlsrūes reģionālā padome, pēc noklusējuma noraida mūsu lūgumu iepazīties ar lietām saistībā ar šādiem pierādījumiem:

  1. Mērījumu datne sākotnējā formātā, uz kuru balstās naudas soda procedūra
  2. Žetona fails un parole
  3. Statistikas fails
  4. Mērījumu sērijas datu kopums
  5. Izmantotā mērinstrumenta dzīvības datne 31. panta II daļas 4. punkta MessEG izpratnē
  6. Ceļu satiksmes tiesību aktu noteikumi par ātruma ierobežojumu

Šādu praksi Heidelbergas apgabaltiesa tagad ir apkarojusi ar mūsu ierosinātu procesuālu rīkojumu:

Mērījumu dati, dzīvības reģistri un satiksmes tiesības. Rīkojums par nodošanu, PSS, AG Heidelberg, lēmums 26.07.2017.

[box]Iemeslu dēļ:

[…] tomēr attiecīgajai personai ir jābūt iespējai pārbaudīt izmantotās ierīces uzticamību vai nodrošināt tās pārbaudi. Jo īpaši remonts neilgi pēc šā mērījuma var liecināt par to, ka ierīces defekts bija jau mērījuma laikā un ka tas varēja ietekmēt mērījuma rezultātu.

[…] Tas pats attiecas uz statistikas datni, no kuras var redzēt, cik uzticami darbojas izmantotā mērierīce.

[…] Principā pareizs ir arī administratīvās iestādes apgalvojums, ka ceļa zīmēm kā vispārīgiem rīkojumiem ir ārējs spēks neatkarīgi no ceļu satiksmes noteikumu kārtības un tās autovadītājiem ir jāievēro. Tomēr, nosakot naudas sodu, protams, ir jāņem vērā arī tas, vai uzstādītās ceļa zīmes atbilst ceļu satiksmes noteikumiem un tādējādi arī tas, vai ceļu satiksmes noteikumi atbilst vietējiem apstākļiem apdraudējuma novēršanas ziņā. Lai aizstāvības advokāts varētu sniegt atbilstošu argumentāciju, viņš ir atkarīgs no tā, vai viņš redz ceļu satiksmes noteikumu rīkojumu.

[…] Visbeidzot, attiecīgajai personai vai konfiscētājam ir jādod iespēja pārskatīt konkrēto mērījumu. Tas, savukārt, ir iespējams, tikai pamatojoties uz visu mērījumu sēriju, lai varētu konstatēt jebkādus pārkāpumus.

[…] No otras puses, datu aizsardzības apsvērumi nav noteicošie. Arī ekspertam kā aizstāvja aizvietotājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, un, nosūtot datus, uz to viņam būtu vēlreiz jānorāda. Turklāt nav skaidrs, cik lielā mērā aizsargājamo trešo personu intereses tiktu skartas tiktāl, ka varētu atteikt piekļuvi datiem vai to nosūtīšanu. Pirmkārt, trešās personas, kuru dati nonāca mērījumu sērijās, pašas ir vainojamas šajā apstāklī. Katrs satiksmes dalībnieks zina, ka satiksmes noteikumu pārkāpuma gadījumā viņa dati tiks reģistrēti. Ja viņš vēlas no tā izvairīties, viņam tikai jārīkojas saskaņā ar likumu. Turklāt nav skaidrs, kā šajā gadījumā varētu tikt aizskartas trešo personu tiesības. Mērījumu sērijās redzamos transportlīdzekļu datus, t. i., transportlīdzekļu reģistrācijas numurus, var novērtēt tikai administratīvā iestāde, jo tikai tai ir piekļuve šiem datiem. Ne attiecīgajai personai, ne aizstāvības advokātam, ne tiesu ekspertam nav iespējas noteikt īpašnieka datus, izmantojot reģistrācijas numuru. Iespēja atrast attiecīgās personas, izmantojot autovadītāja fotoattēlu, ir vēl mazāka. Tāpēc tiesai nav saprotams, ka trešo personu personas datus varētu aizsargāt, atsakoties nosūtīt mērījumu datus publiski ieceltam un zvērinātam ekspertam.[/box]

Interesanti, ka šajā mērījumā izmantotā mērierīce ir identiska ierīce, kas tika izmantota arī mūsu kolēģa Zimmer-Gratz procedūrā. Tur ir konstatēta novirze 11 km/h.

Tagad eksperts pārbaudīs arī vietējos mērījumus.
Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de