Remonta izmaksas, kas pierādītas ar rēķinu – apdrošinātāja iebildumi nav būtiski

Pēc uzbrukumiem fiktīvo zaudējumu atlīdzināšanai apdrošināšanas nozare acīmredzot tagad arvien vairāk pievēršas atlīdzību aprēķināšanai, pamatojoties uz remonta izmaksām. Pēdējā laikā tiek apšaubītas atsevišķas pozīcijas remonta rēķinos un remonta maršrutā, kas tomēr tieši tāpat atspoguļojas arī cietušās puses pasūtītajā zaudējumu novērtējumā.

Tiesu prakse šajā jomā tagad ir vērsta pret šo praksi.

18.02.2020. spriedumā Az. 5 U 310/19, sākotnēji no,

ka cietušās personas zināšanu un ietekmes iespējas attiecībā uz kaitējuma novēršanas pasākumiem ir regulāri ierobežotas, tiklīdz viņa ir devusi rīkojumu par kaitējuma novēršanu (piemēram, rīkojumu sagatavot eksperta atzinumu par kaitējumu vai veikt remontu) un nodevusi negadījumā iesaistīto transportlīdzekli ekspertu rokās, jo tie palīdz noteikt kaitējuma novēršanai nepieciešamā robežas BGB 249. panta izpratnē. Tas būtu pretrunā BGB 249. panta jēgai un mērķim, ja cietusī puse, īstenojot tai ar likumu piešķirtās aizstāšanas pilnvaras – materiālo tiesību dēļ, piemēram, piemērojot BGB 278. pantu, vai pamatojoties uz pierādīšanas pienākuma sadalījumu – cietušajai pusei joprojām būtu jāsedz papildu izdevumi par kaitējuma novēršanu saistībā ar atbildīgo deliktizņēmēju, kuru rašanās nav atkarīga no tās un kuru iemesls ir tas, ka kaitējuma novēršanai jānotiek ārējā ietekmes sfērā, kuru cietušā puse un deliktizņēmējs nevar kontrolēt. Tāpēc cietušajai pusei nevar pārmest, ka eksperti, kurus viņa pasūtījusi saistībā ar kaitējuma novēršanu (eksperts saistībā ar kaitējuma ziņojuma sagatavošanu un/vai darbnīca saistībā ar pasūtītajiem remonta darbiem), ir veikuši nepareizu vai neekonomisku darbu. Šajā ziņā deliktizņēmējs uzņemas risku, ka nolīgtie eksperti ir rīkojušies nepareizi un/vai neekonomiski (sk. kopumā BGH NZV 14 163; BGH NJW 75 160). Tāpēc, ņemot vērā šos tiesību principus, atbildētājai ir jāatlīdzina arī 208,25 euro, pat ja tas ir noticis eksperta nepareizas pieejas dēļ.

Citiem vārdiem sakot, ja vien cietusī persona kā tehnisks nespeciālists – un tas parasti tā ir – nevar redzēt, ka transportlīdzeklim tiek veikti remontdarbi, kas kaut kādā veidā nav nepieciešami vai nav nepieciešami, vainīgajam vai viņa apdrošināšanas sabiedrībai ir jāsamaksā rēķins pilnā apmērā, pat ja apdrošināšanas sabiedrības iebildumi pret veiktajiem remontdarbiem ir bijuši patiesi.

Šo judikatūru tagad piemēro arī LG Schweinfurt 29.05.2020. spriedumā, Az. 22 S 2/20, kā arī AG Bad Kissingen 28.07.2020. spriedumā, Az. 72 C 110/20Mēs bez iebildumiem pieņemam apdrošināšanas polišu samazinājumus.
Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de