Mobilo tālruņu aizlieguma attiecināšana uz gandrīz visām elektroniskajām ierīcēm 23. pants Ia StVO

Atjauninājums 19.10.2017:

Līdz ar publikāciju Federālajā likumdošanas biļetenā 18.10.2017. ir stājusies spēkā mobilo telefonu aizlieguma paplašināšana, cita starpā, gandrīz uz visām elektroniskajām ierīcēm, un tas ir stājies spēkā nesen apspriestajā formā. Tādējādi, neskaitot naudas sodu palielināšanu, par ko parasti tiek ziņots tikai presē, šādas ierīces nedrīkst ne paņemt, ne turēt rokās, vadot transportlīdzekli. Un pat tad, ja ierīces netiek paņemtas un turētas rokās, t. i., iespējams, pat tad, ja tās ir pastāvīgi uzstādītas transportlīdzeklī, likums atļauj to izmantošanu tikai balss kontroles vai skaļās lasīšanas funkcijas kontekstā – vai, ja “Lietotājam ir nepieciešams tikai īss apmācības kurss ierīces darbībai un lietošanai, koncentrēšanās uz satiksmi, redzamību un laikapstākļiem. uz vienību, vienlaikus novēršot skatienu. tiek veikts vai to prasa satiksmes notikums”..

Tagad jūs sev jautāsiet – kas ir “īss”? Diemžēl šobrīd neviens nevar jums atbildēt. Tātad vai radiostacijas maiņa joprojām ir “īsa”? Vai apskatīt borta datoru? Vai arī brīvroku sistēmas darbība, ieskaitot multimediju bloka displeja skati? Tas ir atstāts vienīgi tiesas ziņā. Jebkurā gadījumā mēs jau gaidām aizraujošas sarunas.

17.07.2017:

Jauns formulējums, tās pašas problēmas:

1a) Jebkura persona, kas vada transportlīdzekli, nedrīkst izmantot elektronisku ierīci, ko izmanto vai kas paredzēta izmantošanai saziņai, informāciju vai organizāciju drīkst izmantot tikai tad, ja
1. šim nolūkam ierīci ne paņem, ne tur rokās, un
2. Vai nu
a) tiek izmantota tikai balss vadības un skaļi nolasīta teksta funkcija vai
b) ierīces darbībai un lietošanai tikai īss, ceļš,
satiksmes, redzamības un laikapstākļiem, vienlaikus novēršot
apstākļus un vienlaikus novēršot skatienu no satiksmes tiek veikta vai ir nepieciešama ierīces darbībai.

Ierīces 1. teikuma nozīmē ir arī plaša patēriņa elektronikas ierīces vai ierīces, kas paredzētas atrašanās vietas noteikšanai, jo īpaši mobilajiem telefoniem vai automašīnu telefoniem, skārienjūtīgajiem ekrāniem, portatīvie plakanā ekrāna datori, navigācijas ierīces, televizori vai atskaņošanas ierīces ar Video funkcija vai audio ierakstītājs. Ja ierīce teikuma nozīmē 1, arī saistībā ar 2. teikumu, vizuālās izvades ierīce, ko nēsā uz galvas, īpaši video brilles, to nedrīkst izmantot. Vai vienībai ir teikuma nozīmē, arī saistībā ar 2. teikumu, izmantojot redzamības lauka projekciju, to var izmantot saistībā ar transportlīdzekli, ceļa zīmēm, braukšanu vai braukšanas pavadīšanu. tiek izmantota informācija. Ceļu satiksmes likuma 1.c pants un 1.b pantsneietekmē.

(1b) Šā panta 1.a punkta 1.-3. teikums neattiecas uz

1. stāvošs transportlīdzeklis, ja tas ir mehāniskais transportlīdzeklis, uz kuru attiecas numurs 3 – tikai tad, ja motors ir pilnībā izslēgts,
2. ar alkometru kontrolēta imobilaizera paredzēto darbību, ciktāl darbam paredzētais rokas instruments ir jāpaņem un jātur rokās jārīko,
3. stāvoši autobusi pieturās (224. zīme).

Automātiska dzinēja izslēgšana degšanas režīmā transportlīdzekļa pusē vai elektropiedziņas atslēgšana šajā nozīmē nav dzinēja izslēgšana.

Šā panta 1.a punkta 1. teikuma 2. punkta b) apakšpunkts neattiecas uz

1. ekrāna vai redzamības lauka projekcijas izmantošana, lai veiktu braukšanas uzdevumu, proti, braukšanu atpakaļgaitā vai stāvēšanu. braukšana atpakaļgaitā vai stāvēšana, ciktāl transportlīdzeklis tiek pārvietots. pārvietojas tikai ar kājāmgājēja ātrumu vai 2. elektronisko ierīču izmantošana, lai aizstātu vai papildinātu noteiktos spoguļus.papildinājums.

Sākotnējā ziņa no 05.07.2017:

Gandrīz nemanot sabiedrībai, Federālā transporta ministrija federālā transporta ministra Dobrindta vadībā ir ierosinājusi likuma grozījumu, kas, iespējams, piektdien, 07.07.2017., tiks pieņemts Bundesratā.

Iepriekšējā regula ir šāda:

[box] (1a) Persona, kas vada transportlīdzekli, nedrīkst lietot mobilo tālruni vai automašīnas tālruni, ja tas prasa paņemt vai turēt rokās mobilo tālruni vai automašīnas tālruņa klausuli. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad transportlīdzeklis stāv un mehāniskajiem transportlīdzekļiem dzinējs ir izslēgts.[/box]

Tagad šo regulu paredzēts attiecināt gandrīz uz visām elektroniskajām ierīcēm:

[box] (1a) Persona, kas vada transportlīdzekli, drīkst izmantot elektronisko ierīci, kas tiek izmantota vai ir paredzēta izmantošanai saziņai, informēšanai vai organizēšanai, tikai tad, ja šim nolūkam.

 1. vienība netiek paņemta un netiek turēta, un
 2. vai nu
   a) tiek izmantota tikai balss vadības un skaļi nolasīta teksta funkcija vai
   (b) ierīces darbināšanai un lietošanai ir tikai īss skatiens uz ierīci, vienlaikus novēršot skatienu no satiksmes, kas nepārsniedz vienu sekundi.
  Ierīces 1. teikuma nozīmē ir arī plaša patēriņa elektronikas ierīces vai ierīces atrašanās vietas noteikšanai, jo īpaši mobilie telefoni vai autotelefoni, skārienjutīgie ekrāni, portatīvie plakanie datori, navigācijas ierīces, televizori vai atskaņošanas ierīces ar video funkciju vai audioieraksti. Ja ierīce 1. teikuma nozīmē, arī saistībā ar 2. teikumu, ir vizuālās izvades ierīce, ko nēsā uz galvas, jo īpaši video brilles, to nedrīkst izmantot. Ja 1. teikumā definētajai ierīcei, arī saistībā ar 2. teikumu, ir redzamības lauka projekcija, to var izmantot ar transportlīdzekli saistītai, ar ceļa zīmēm saistītai, ar braukšanu saistītai vai braukšanu pavadošai informācijai. Ceļu satiksmes likuma 1.c pants un 1.b pants paliek neskarti.
  (1b) Šā panta 1.a punkta 1.-3. teikums neattiecas uz
  1. stāvošs transportlīdzeklis, ja tas ir mehāniskais transportlīdzeklis, ievērojot 3. punktu, tikai tad, ja motors ir pilnībā izslēgts,
  2. ar alkometru kontrolēta imobilaizera paredzētā darbība, ciktāl darbībai paredzētā rokas ierīce ir jāpaņem un jātur rokās,
  3. stāvoši autobusi pieturās (224. zīme).
  Automātiska dzinēja izslēgšana transportlīdzeklim, kas darbojas sadegšanas režīmā, vai elektriskās piedziņas atslēgšana šajā izpratnē nav dzinēja izslēgšana. Šā panta 1.a punkta 1. teikuma 2. punkta b) apakšpunkts neattiecas uz
  1. ekrāna vai redzamības lauka projekcijas izmantošana, lai veiktu braukšanas uzdevumu – braukšanu atpakaļgaitā vai stāvēšanu, ja transportlīdzeklis pārvietojas tikai ar gājiena ātrumu; vai
  2. elektronisko ierīču izmantošana, kas aizstāj vai papildina noteiktos spoguļus. [/box]
  No pirmā acu uzmetiena redzams: tas kļūst sarežģīti. Satiksmes ministra mērķis, iespējams, ir novērst iespējamos autovadītāja “attaisnojumus” un pierādīšanas grūtības tiesām, padarot visas elektroniskās ierīces aizliegtās jau no brīža, kad tās tiek paņemtas lietošanā, pretstatā pašlaik dominējošajai individuālajai pārbaudei, vai mobilais tālrunis ir vai nav ticis lietots.
  Lai arī vēlams nodrošināt ceļu satiksmes drošību, likumdevējs ar neskaidru tiesību aktu tekstu nevajadzīgi iejaucas katra indivīda vispārējā rīcības brīvībā. Piemēram, aizliegums attiecas arī uz garāžas durvju radio tālvadības pulti. Lai ievērotu likumu, jums būtu manuāli jāizslēdz transportlīdzeklis, pēc tam jāsniedzas pēc tālvadības pults un tā jāizmanto, tad atkal jānoliek pults un tikai tad atkal jāiedarbina transportlīdzeklis un jāiebrauc garāžā.
  Turklāt jāatzīmē, ka transportlīdzeklis ir jāizslēdz manuāli – automātiska izslēgšana ar starta apturēšanas ierīci vairs nav uzskatāma par “izslēgtu dzinēju”. Turpinot iepriekš minēto piemēru, ja transportlīdzeklis ir automātiski izslēdzies, apstājoties pie garāžas, vispirms tas ir jāiedarbina manuāli, pēc tam atkal manuāli jāizslēdz, jāatver garāža un tad atkal manuāli jāiedarbina.
  1. Jāatceras, ka aizliegums nepārprotami attiecas uz (pat pastāvīgi uzstādītu) navigācijas ierīču lietošanu, taču vispārējais aizliegums, visticamāk, attieksies arī uz citām tehniskām ierīcēm, piemēram, automašīnas radio vai pat borta datoru. Šajā gadījumā ir būtisks “neskaidrais” ierobežojums, saskaņā ar kuru lietošana ir atļauta, ja “ierīces darbībai un lietošanai ir nepieciešams vai nepieciešams tikai īss skatiens uz ierīci, vienlaikus novēršot skatienu no satiksmes situācijas, kas nepārsniedz vienu sekundi”. Jautājums ir tikai par to, kam vajadzētu “izmērīt” šo sekundi. Tomēr galu galā šeit ir vērojams pārmērīgs regulējums. Katru nevēlamu rīcību vienkārši nav iespējams sodīt; par satiksmes drošību ir atbildīgs katrs autovadītājs pats. Stingri runājot, ir “atļauts” ēst, risināt Rubika klucīšus, pagriezties un ilgi sarunāties ar pasažieriem aizmugurējā sēdeklī, braucot – pat lasīt avīzi (ja vien tā ir papīra, nevis e-papīra formā), taču tas nenozīmē, ka šādas lietas nedrīkst darīt, kaut vai tikai veselā saprāta dēļ. Tomēr to pašu var piemērot arī elektronisko ierīču izmantošanai tādā pašā veidā – tādējādi nebūtu bijusi nepieciešama sarežģīta aizlieguma norma, kas arī ievērojami pārsniedz robežas.Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de