Nodrošinātājs

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB

Mainberger Straße 36

97422 Schweinfurt

Vācija

Tel.: (09721) 12 69

Fakss: (09721) 2 81 05

E-pasts: kanzlei[at]gp-recht.de

pārstāv par saturu atbildīgie partneri Ginters Grīne (Günter Grüne) un Sērens Stūbers (Sören Stüber).

Ierakstīts Šveinfurtes apgabaltiesas partnerattiecību reģistrā zem Nr. 84.

PVN maksātāja reģistrācijas numurs: DE354140061

Paziņojums par atbildību

Neskatoties uz satura pārbaudi, mēs neuzņemamies atbildību par ārējo saišu saturu. Par saistīto lapu saturu ir atbildīgi tikai un vienīgi šo lapu operatori. Mūsu tīmekļa vietnē publicētie teksti ir tikai vispārīga rakstura informācija un nav uzskatāmi par juridiskām konsultācijām. Paziņojumi, neatkarīgi no to formas, kas sniegti ārpus pilnvarojuma attiecībām, nav saistoši. Darbi atspoguļo attiecīgā autora viedokli.

Piemērojamie tiesību akti

Federālais advokātu likums (BRAO), Advokātu profesionālās ētikas kodekss (BORA), Advokātu speciālistu ētikas kodekss (FAO), Advokātu profesionālās ētikas kodekss Eiropas Kopienā (starptautisko tiesisko attiecību jomā – CCBE), Advokātu atalgojuma likums (RVG); var skatīt, piemēram, www.brak.de sadaļā “Berufsrecht”.

Kompetenta kamera

Bambergas Augstākās reģionālās tiesas apgabala advokātu asociācija, Friedrichstraße 7, 96047 Bamberg (www.rakba.de), tālr. 0951/98620-0, fakss 0951/20350-3.

Profesionālās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Federālo likumu par advokātiem (BRAO) advokātiem ir pienākums apdrošināt profesionālo atbildību ar minimālo apdrošinājuma summu 250 000 EUR. Sīkāka informācija ir izklāstīta BRAO 51. iedaļā.

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB un uzņēmumā strādājošo juristu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir veikta Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 50969 Ķelne, un tā atbilst vismaz BRAO prasībām.

Visu iepriekšminēto profesionālās atbildības apdrošināšanu piemērošanas joma ir Eiropa. Apdrošināšanas segums attiecas uz Vāciju un Eiropu.

Darba nosaukums

Juristi (Vācijas Federatīvā Republika).

Ārpustiesas strīdu izšķiršana

ES platforma ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Strīdu gadījumā starp advokātiem un viņu klientiem pastāv iespēja strīdu risināt ārpustiesas kārtībā pēc pieprasījuma reģionālajā advokātu kolēģijā (saskaņā ar 73. panta 2. punkta 3. apakšpunktu saistībā ar 73. panta 5. punktu BRAO), adresi skatīt iepriekš, vai Federālās advokātu kolēģijas advokātu šķīrējtiesā (191.f pants BRAO), kas atrodama internetā Federālās advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē. www.brak.de (e-pasts: schlichtungsstelle@brak.de).

Eiropas Komisija nodrošina platformu ārpustiesas strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR). www.ec.europa.eu/consumers/odr Mūsu e-pasta adrese ir atrodama virsrakstā.

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB juristi nevēlas un viņiem nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā.

Eiropas Komisijas interneta platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (“ODR platforma”) ir pieejama, izmantojot šādu saiti: ec.europa.eu/consumers/odr.

Saziņa pa e-pastu

Saziņai, izmantojot e-pastu, var būt drošības nepilnības. Piemēram, e-pasta vēstules, kas nonāk pie mūsu biroja darbiniekiem, var pārtvert un apskatīt ļaunprātīgi interneta lietotāji. Ja mēs no jums saņemam e-pastu, mēs uzskatām, ka mums ir tiesības atbildēt pa e-pastu. Pretējā gadījumā ir skaidri jānorāda cits saziņas veids.

Autortiesības

Visu šajā vietnē publicēto saturu aizsargā autortiesības. Jebkurai izmantošanai, kas nav atļauta ar autortiesību likumu, nepieciešama iepriekšēja rakstiska piekrišana. Tas jo īpaši attiecas uz satura kopēšanu, rediģēšanu, tulkošanu, glabāšanu, apstrādi vai pavairošanu datubāzēs vai citos elektroniskajos informācijas nesējos vai sistēmās. Izdrukas un lejupielādes drīkst veikt tikai privātai un nekomerciālai lietošanai. Šajā tīmekļa vietnē minēto personas datu izmantošana tiešas reklāmas vai citiem komerciāliem mērķiem, jo īpaši šādu datu nodošana tālāk, ir aizliegta.