Tiesvedība pret atlaišanu no darba – advokāts Šveinfurtē

Vai ar jums ir izbeigts darba līgums? Tad steidzība ir galvenais uzdevums. Jo jums ir tikai īss laiks, lai pret to aizsargātos.

Mūsu advokātu birojs Grüne & Kollegen ir jūsu reģionālais kontaktpunkts Šveinfurtē un tās apkārtnē, kad runa ir par jūsu aizsardzību pret atlaišanu. Mūsu tīmekļa vietnē jūs varat uzzināt pirmo pamatinformāciju par prasībām saistībā ar netaisnīgu atlaišanu no darba. Gaidām jūsu visaptverošu un individuālu konsultāciju.

Mēs pārbaudīsim jūsu darba attiecību izbeigšanas likumību. Sazinieties ar mums tūlīt!

Zvaniet mums:

vai nosūtiet mums e-pastu:

Advokāts aizsardzībai pret atlaišanu no darba Šveinfurtē – RA Sören Stüber

Prasība par aizsardzību pret atlaišanu no darba tiesībās

No darbinieka viedokļa raugoties, prasība par nelikumīgu atlaišanu ir efektīvs un svarīgs darba tiesību instruments, lai iebilstu pret darbinieka nelikumīgu atlaišanu. Turklāt aizsardzība pret atlaišanu no darba Vācijā ir ļoti labvēlīga darbiniekiem. Esam apkopojuši jums svarīgāko informāciju:

Priekšnoteikums prasībai par aizsardzību pret atlaišanu no darba

Lai uz darbinieku varētu attiecināt Likumu par atlaišanas aizsardzību (KSchG ), ir jāizpilda šādi nosacījumi:

  • Uzņēmumā ir nodarbināti vismaz 10 darbinieki.
  • Prasītājs faktiski ir nodarbināts uzņēmumā kā darbinieks.
  • Darba attiecības ilga vismaz 6 mēnešus.

Turklāt ir jāievēro trīs nedēļu termiņš. Tikai šajā laikā ir iespējams iesniegt prasību termiņā. Ja ir pagājušas trīs nedēļas pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas, paziņojums par līguma izbeigšanu ir juridiski spēkā jebkurā gadījumā.

Aizsardzības prasības par atlaišanu no darba procedūra

Ja esat saņēmis paziņojumu par darba līguma izbeigšanu un esat uzdevis mūsu advokātu birojam pārbaudīt un, ja nepieciešams, veikt tiesiskas darbības, procedūra parasti ir šāda:

Prasības panākumu iespējamības pārbaude

Pēc sākotnējās sarunas un rakstiska paziņojuma par darba attiecību izbeigšanu iesniegšanas mēs izskatām faktus un juridisko situāciju. Pēc tam mēs ar jums apspriedīsim panākumu izredzes un iespējas.

Prasības iesniegšana Darba tiesā

Ja ir nodrošināta likumā noteiktā aizsardzība pret atlaišanu no darba, ja ir iespējams savlaicīgi iesniegt prasību un ja arī prasībai pret atlaišanu no darba ir izredzes uz panākumiem, mēs par jums iesniegsim prasību kompetentajā darba tiesā noteiktajā formā un termiņā.

Kompetentā tiesa ir darba tiesa pēc atbildētāja darba devēja dzīvesvietas, uzņēmuma juridiskās adreses vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas, kā arī pēc darba izpildes vietas. Ja strādājat kādā uzņēmumā Šveinfurtē, arī jūsu lieta ir piekritīga Šveinfurtes darba tiesai.

Principā, iesniedzot prasību par netaisnīgu atlaišanu pirmajā instancē, nav prasības, lai viņu pārstāvētu advokāts. Tomēr iesakām meklēt kompetentu juridisku konsultāciju darba tiesību jomā. Daudzie formālie šķēršļi un darba tiesību procesa norise ar priekšlikumiem un procesuālajiem dokumentiem var ātri pārsteigt nespeciālistu un apdraudēt projektu.

Samierināšanas uzklausīšana darba tiesā

Vispirms tiek mēģināts panākt izlīgumu samierināšanas tiesas sēdē. Pieredzējis darba tiesību advokāts bieži var panākt labu rezultātu savam klientam samierināšanas uzklausīšanas laikā, piemēram, izdevīgu izlīgumu. Ja mēs pārņemsim jūsu pārstāvību, mēs, protams, iepriekš ar jums apspriedīsim mērķi.

Samierināšanas uzklausīšana parasti notiek aptuveni divu nedēļu laikā pēc sūdzības iesniegšanas. Ja neizdodas rast mierizlīgumu, tiek sasaukta palātas sanāksme.

Revīzijas palātas datums prasības celšanai par netaisnīgu atlaišanu no darba

Var paiet vairāki mēneši, līdz šī tikšanās notiks. Palātas sēdē darba tiesību lietu izskata viens profesionāls tiesnesis un divi goda tiesneši. Tiek uzklausītas abas puses, un tad tiek pieņemts lēmums.

Apelācija un pārskatīšana saistībā ar prasību par netaisnīgu atlaišanu no darba

Ja nepiekrītat palātas sēdē pieņemtajam spriedumam, viena mēneša laikā pēc sprieduma izsniegšanas var iesniegt apelāciju. Pārsūdzības izskatīšana notiek attiecīgajā reģionālajā darba tiesā (piemēram, Minhenes LAG). Šajā gadījumā advokāta pārstāvība ir obligāta un arī saprātīga.

Darba tiesību strīdos augstākā instance ir Federālā darba tiesa (BAG). Apelācijas tiesas spriedumu var pārsūdzēt. Ja apelācija tiek pieņemta, apelācijas izskatīšana notiek BAG.

Netaisnīgas atlaišanas prasības mērķi

Netaisnīgas atlaišanas prasības mērķis ir noteikt, vai darbinieks ir atlaists nelikumīgi. Tāpēc darba attiecību saglabāšana ir faktiskais mērķis, kas ir izvirzīts prasībā par aizsardzību pret atlaišanu. Tomēr ar prasību pret atlaišanu no darba var sasniegt arī daudz atšķirīgus mērķus.

Bieži vien tiek mēģināts panākt izlīgumu, iesniedzot prasību tiesā. Plaši izplatīts maldīgs priekšstats ir tāds, ka tiesības uz atlaišanas pabalstu principā reglamentē darba tiesības. Šādas tiesības pastāv tikai uz individuāla vai koplīguma pamata. Daudzos gadījumos, iesniedzot prasību par aizsardzību pret atlaišanu, var vienoties par izdevīgu atlaišanas pabalstu atlaistajam darbiniekam.

Citi mērķi ir, piemēram, labas rekomendācijas izsniegšana vai atvaļinājums.

Kad līguma izbeigšana var būt spēkā neesoša?

Darba tiesisko attiecību izbeigšana var būt nelikumīga un tādējādi spēkā neesoša dažādu iemeslu dēļ. Mēs labprāt izskatīsim jūsu individuālo gadījumu. Tomēr šeit mēs vēlamies norādīt dažus iemeslus, kāpēc līguma izbeigšana var būt spēkā neesoša:

  • Darba attiecību izbeigšanā ir formālas kļūdas (piemēram, darba attiecību izbeigšana mutiski).
  • Netika ievērots parastais līguma izbeigšanas termiņš.
  • Atlaišana no darba operatīvu iemeslu dēļ tika pasludināta bez iepriekšējas sociālās atlases.
  • Atlaišana no darba uzvedības dēļ notika bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Īpaša aizsardzība pret atlaišanu (piemēram, darba padomēs, grūtniecēm vai invalīdiem) netika ievērota.

Izmaksas saistībā ar prasību par netaisnīgu atlaišanu no darba

Neatkarīgi no iznākuma, pirmajā instancē advokāta honorārs jāsedz katrai pusei. Izlīguma gadījumā no tiesas izdevumiem pilnībā atsakās. Ja vienošanās netiek panākta, tiesas izdevumi jāsedz zaudētājai pusei.

Nodarbinātības tiesā netiek piemērots avansa maksājums par tiesas izdevumiem. Strīda summa prasībā par aizsardzību pret atlaišanu parasti ir prasītāja trīs mēnešu bruto alga. Tomēr šo strīdus summu var palielināt, iesniedzot prasības pieteikumu.

Izmaksas var segt arī no juridisko izdevumu apdrošināšanas. Lai to izdarītu, jums ir jāpārbauda apdrošināšanas polise, lai noskaidrotu, vai tajā ir iekļauti darba strīdi. Turklāt noteiktos apstākļos juridiskā palīdzība ir iespējama, ja tiek iesniegta prasība par netaisnīgu atlaišanu no darba.

Sākotnējās konsultācijās mēs ar prieku detalizēti apspriedīsim jautājumu par izmaksām saistībā ar jūsu prasību pret netaisnīgu atlaišanu vai pārbaudīsim, vai jūsu juridisko izdevumu apdrošināšana segs izmaksas.

Advokāts tiesvedībai pret atlaišanu no darba Šveinfurtē

Advokāts Sērens Stūbers sniedz konsultācijas un pārstāv jūs saistībā ar prasībām par aizsardzību pret atlaišanu no darba. RA Stūbers no Šveinfurtes jau ir pierādījis savu profesionālo kompetenci, apgūstot juristu speciālistu kursus darba tiesību jomā, kā arī daudzos pārstāvības gadījumos, tostarp saistībā ar Aizsardzības pret atlaišanu no darba likumu.

Stratēģiska un pragmatiska pārstāvība ir svarīga civiltiesvedībā darba tiesību jomā. Mūsu advokātu biroja uzdevums ir pēc iespējas ātrāk sasniegt jūsu izvirzīto mērķi. Labākais veids, kā to izdarīt, ne vienmēr ir darba tiesas spriedums. Bieži vien labākie rezultāti tiek sasniegti tieši sarunu ceļā ar otru pusi.

Sazinieties ar advokātu biroju

Zvaniet mums:

vai nosūtiet mums e-pastu:

Grüne & Partner
Rechtsanwälte mbB
Friedhofstraße 11
97421 Schweinfurt

Darba laiks
no pirmdienas līdz ceturtdienai:
09:00 – 17:00
Piektdiena:
09:00 – 14:00

Autostāvvietas

Autostāvvieta tieši iepretim birojam, kas atrodas pastaigas attālumā no tirgus laukuma