Ginters Grīne, jurists

Grüne & Partner Rechtsanwälte mbB partneris

 • Dzimis Šveinfurtē, tur ieguvis vispārējo augstāko izglītību
 • Tiesību studijas Frīdriha Aleksandra Erlangenes-Nirnbergas Universitātē
  Diploms: pirmais valsts eksāmens tiesību zinātnēs, Diplom-Jurist Univ.
 • Juridiskā prakse Šveinfurtes apgabaltiesā
  grāds: otrais valsts eksāmens tiesību zinātnēs, asesors jur.
 • Stacijas:
  • Šveinfurtes rajona tiesa
  • Šveinfurtes prokuratūra
  • Šveinfurtes rajona birojs
  • Jurists Norman Jacob, Vircburga
  • Schaeffler AG, Šveinfurtē, Juridiskā nodaļa
  • OLG Bamberg, Civilsenāts
 • Bavārijas Valsts Tieslietu ministrija viņu ir atzinusi par advokātu
 • Titula piešķiršana
  Tiesību speciālists satiksmes tiesību jomā
  (Piemērojamās tiesību normas: Federālais likums par juristiem (BRAO), Likums par juristiem speciālistiem (FAO). Var skatīt, piemēram, tīmekļa vietnē: www.brak.de).

Kopš advokāta prakses uzsākšanas Gintera Grūnes galvenā darbības joma ir ceļu satiksmes tiesības visplašākajā nozīmē.

Ginters Grīne (Günter Grüne) ir satiksmes tiesību speciālists un Vācijas Juristu asociācijas Satiksmes tiesību darba grupas loceklis.

Apmācību pasākumi

 • Satiksmes tiesības / Apdrošināšanas tiesības , Lektors jurists Joahims Otings; 07.10.2023.
 • Pierādījumi ar digitālajiem pierādījumiem civiltiesībās , lektore Gesine Irskens; 04.07.2023.
 • Verkehrsrecht Aktuell , dažādi runātāji; 01.03.2023.
 • Satiksmes tiesības / Apdrošināšanas tiesības , Lektors jurists Joahims Otings; 29.10.2022.
 • Verkehrsrecht aktuell, lektori VorsRiLG Fenner un Dr. Exner, uzmanība pievērsta Šveinfurtes apgabaltiesas aktuālajai judikatūrai, 16.09.2022.
 • Transportlīdzekļa bojājumu nokārtošana – civiltiesiskā atbildība un visaptverošā apdrošināšana , lektors jurists Joahims Otings, uzmanība pievērsta nolietojumam, bojājumu nokārtošanai līzingā un finansēšanā; 16.10.2021.
 • Aizstāvība administratīvo pārkāpumu lietās no jurista un tiesneša perspektīvas , lektori Krimināltiesību un ceļu satiksmes tiesību speciālists jurists Kristians Janečeks, RiAG Dr. Benjamins Krenbergers, uzsvars uz aizstāvību administratīvajā procesā, rīcības iespējas līdz mutiskai izskatīšanai, jurists no tiesneša perspektīvas, aizstāvība galvenajā sēdē; 17.07.2021.
 • Aizstāvība gadījumā, kad no negadījuma vietas aizbrauc bez atļaujas , lektors advokāts Leifs Hermanis Krolls (Leif Hermann Kroll), uzsvars uz stratēģijām pagaidu autovadītāja apliecības atņemšanas gadījumā, sadursmes pamanāmība un pierādījumi par nodomu, vainīgā identificēšana, apsūdzētā tiesības, likums par pierādījumu pieprasīšanu; 03.11.2020.
 • Transportlīdzekļa bojājumu nokārtošana , lektors jurists Joahims Otings, uzmanība pievērsta konkrētiem un fiktīviem norēķiniem, auto nomas izmaksām, kompensācijai par lietošanas zaudējumiem, atlikušās vērtības piedāvājumam; 26.09.2020.
 • Satiksmes/apdrošināšanas tiesības – transportlīdzekļa bojājumu noregulēšana , lektors jurists Joahims Otings, fokuss uz atlikušās vērtības noteikšanu, fiktīvs noregulējums; 19.10.2019.
 • Aizstāvība ar mērķi novērst sekas saskaņā ar ceļu satiksmes administrēšanas likumu , lektore Gesine Reisert, krimināltiesību un ceļu satiksmes tiesību speciāliste, uzmanība pievērsta pierādījumu vākšanai un pierādījumu izmantošanai (aizliegumam), transportlīdzekļu vadīšanas piemērotības reģistra pamatiem, vadītāja apliecības piešķiršanai un atņemšanai, alkoholam un narkotikām, slimībām, tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, procesuālajai taktikai un procesa psiholoģijai; 20.09.2019.
 • Ietilpst 1. un 2. gadījums, Lektori Ri’inOLG Christine Haumer, VorsRiLG Hubert Fleindl; 15.03.2019.
 • Teorija un nopratināšanas taktika , lektors RiOLG a. D. Axel Wendler; 26.10.2018.
 • Norēķini tiesvedībā, norēķini strīdus tiesvedībā , runātāji Ri’inOLG Christine Haumer, VorsRiLG Hubert Fleindl; 20.04.2018.
 • Dati un programmatūra advokātu biroju ikdienā, lektors RA Michael Grupp, uzmanības centrā Vispārīgā datu aizsardzības regula un profesionālās tiesības, beA, datu aizsardzība mākonī; 13.04.2018.
 • Specializācijas kurss satiksmes tiesībās, 120 stundas, tēmas satiksmes līgumtiesības, satiksmes atbildības tiesības, procesa un tiesvedības īpatnības satiksmes tiesībās, satiksmes krimināltiesības un administratīvo pārkāpumu tiesības, autovadītāju apliecību tiesības, ekspertīze satiksmes tiesībās, apdrošināšanas tiesības, jo īpaši transportlīdzekļu apdrošināšanas tiesības, visaptverošā apdrošināšana un personu apdrošināšanas pamatiezīmes; 20.04.2016. līdz 24.09.2017.
 • Šveinfurtes apgabaltiesas judikatūra par transportlīdzekļu bojājumiem, runātājs RiLG Thomas Fenner, uzmanība cita starpā pievērsta auto nomas izmaksām, remonta izmaksām, ekspertu izmaksām; 12.05.2017.
 • Referents pasākumā “Tiesību zinātne specializācijas jomā – palīdzība bīstamām personām/resocializācija” Vircburgas-Šveinfurtes Lietišķo zinātņu universitātē, fokuss uz apcietinājuma orderi; 20.04.2017.
 • Federālās Augstākās tiesas aktuālā judikatūra krimināllietās, runātājs RiBGH (ret.) Holger Rothfuß; 18.11.2016.
 • 1. Satiksmes tiesību simpozijs, Referenti VRiLG Frank Pardey, Ri’inBGH Dr. Annette Brockmöller, VorsRiOLG Dr. Hans-Joseph Stolten, Prof. Dr. Jan Zopfs, Kontaktpunkti Perspektīvas mājsaimniecībai nodarīto zaudējumu jomā, Transportlīdzekļu un to daļu zādzība visaptverošajā apdrošināšanā, Aktuālie jautājumi civiltiesību jomā, Ceļu satiksmes tiesību jomā, “Hit-and-run” – cīņa ar nepiemērotiem vadītājiem un nedefinēti juridiskie termini; 15.10.2016.
 • Kā pareizi izmantot ekspertu un viņa ekspertu atzinumu OWi procesā , lektors Dr. Matthias Grün, VUT Sachverständigen GmbH & Co. KG, 11.06.2016.
 • Aktuālā tiesu prakse ceļu satiksmes krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību jomā, tiesību akti par miesas bojājumiem , referenti RA Dr. Uwe Wirsching, Dr. Martin Zwickel, uzmanība pievērsta, piemēram, likumdevēja jaunumiem, aktuālajai tiesu praksei (vairāku transportlīdzekļu vadīšanas aizliegumu paralēla izpilde, EKT lēmumi par autovadītāja apliecības tūrismu un MPU bez Vācijas dzīvesvietas, vienmēr MPU pēc krimināltiesas atcelšanas, DashCameras); 23.02.2016.
 • Tiesvedības taktika civilprocesā par ceļu satiksmi, Lektori Satiksmes tiesību un apdrošināšanas tiesību speciālists Jergs Elsners (Jörg Elsner), satiksmes tiesību speciālists Endijs Zīgenhards (Andy Ziegenhardt) cita starpā pievērsīsies taktiskai rīcībai attiecībā uz apdrošinātāju ārpustiesas vienošanās gadījumā, taktiskajiem apsvērumiem tiesvedībā, izpildes metodēm tiesā, taktiskajiem apsvērumiem apelācijā, atbildības tiesvedībai no cietušās puses un apdrošinātāja viedokļa; 21.11.2015.
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību pasākums ceļu satiksmes tiesībās, lektors
  Dipl.-Ing. Volker Fürbeth
  Tēmas: nelielu sadursmju uztveramība mūsdienu vieglajos automobiļos, satiksmes mērīšanas tehnoloģiju jaunumi, transportlīdzekļu atvēršanas un manipulācijas metodes, DashCam, 3-D lāzerskenēšana negadījumu analīzē; 29.10.2015.
 • Sociālais nodrošinājums un nepilnības prasījumu par miesas bojājumiem nokārtošanā , lektori: satiksmes tiesību un apdrošināšanas tiesību speciālists Dr. Michael Burmann, LVM Versicherung advokāts un pilnvarotais parakstītājs Jürgen Jahnke, cita starpā uzmanība pievērsta prasījumu nokārtošanai miesas bojājumu gadījumā, obligātajai nelaimes gadījumu apdrošināšanai, kompensācijas nokārtošanai; 30.05.2015.
 • Aktuālā tiesu prakse ceļu satiksmes krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu jomā, lektors RA Dr. Uwe Wirsching, galvenie punkti, tostarp likumdevēja jaunumi (jaunais alkometrs, attāluma un ātruma mērīšana VAG Digital, nepareizs punktu novērtējums soda paziņojumā), aktuālā tiesu prakse (MPU, atkārtoti izsniedzot vadītāja apliecību pēc atņemšanas krimināltiesā, autokameras – pieļaujamība un lietojamība); 24.02.2015.
 • Vadītāja apliecības atjaunināšana II , runātājs Ewald Ternig, pasniedzējs Lietišķo zinātņu augstskolā valsts pārvaldes Hāna, fokusa punkti: Problēmas ar alkoholu un narkotikām, ārvalstu autovadītāja apliecība; 14.11.2014.
 • Fahrerlaubnis aktuell I, runātājs Ewald Ternig, Hānas Valsts administrācijas lietišķo zinātņu universitātes pasniedzējs, fokusa punkti: Transportlīdzekļu vadītāju piemērotības sistēma, vadītāja apliecības atņemšana, vadītāja apliecība uz pārbaudes laiku; 07.11.2014.
 • Veiksmīga aizstāvība ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu tiesvedībā , lektors: RiOLG Dr. Georg Gieg, galvenie jautājumi: transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu likumu, pārsūdzības pamati un pārsūdzības process; 18.07.2014.
 • Izlīguma slēgšana kriminālprocesā, lektori VorsRiOLG Peter Noll, OStA Frank Gosselke, RA Thomas Drehsen, uzsvars uz juridiskajiem pamatiem, ņemot vērā Federālās Augstākās tiesas judikatūru un izlīguma slēgšanas riskus, problēmas no prokuratūras un aizstāvības viedokļa; 12.05.2014.
 • Aktuālā judikatūra krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesībujomā, lektors Dr. Uwe Wirsching, uzmanība cita starpā pievērsta likumdevēja jaunumiem (maināmās numura zīmes StVO, sodu katalogs, VZR/FAER, punktu sistēma, FeV), aktuālajai tiesu praksei (ārvalstu vadītāja apliecību derīgums Vācijā, ātruma mērījumu izmantojamība tehniski nepārbaudāmās procedūrās); 21.01.2014.
 • Pārskats par tiesu praksi civiltiesību jomā, lektors RiLG Dr. Jens Rogler, uzmanība pievērsta “vienlaicīgiem” zaudējumu posteņiem negadījuma radītā kaitējuma gadījumā, piemēram, eksperta izmaksas, lietošanas zaudējumi, ceļa izdevumi, apmeklējuma izmaksas; “īstas” papildu prasības, piemēram, advokāta atlīdzība pirms tiesas, procenti; 04.12.2013.
 • Pārskats par tiesu praksi civiltiesību jomā, runātājs: RiLG Dr. Jens Rogler, galvenie punkti: prima facie pierādījumi – pamati un praktiskā nozīme, atbildība pasažieru nelaimes gadījumos pasažieru pārvadājumos – tipiskas lietu konstelācijas: Kritiens, uzsākot, iekāpjot u.c.; 27.11.2013.
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību pasākums ceļu satiksmes tiesībās, lektors
  Dipl.-Ing. Volker Fürbeth
  , tostarp par jaunajām autovadītāja palīgsistēmām, jaunumiem satiksmes mērīšanas tehnoloģijās, interesantiem faktiem par tēmu “riepas” un satiksmes seguma tīrīšana; 10.10.2013.
 • Juridisko izdevumu apdrošināšana ceļu satiksmes tiesībās , lektors RA Dr. Klauss Šneiders, uzmanība pievērsta pienākumiem un tiesībām juridisko izdevumu apdrošināšanas pilnvarojumos, tipiskiem izņēmumiem ceļu satiksmes tiesībās, atlīdzības apjomam ārvalstu gadījumos, apdrošināšanas gadījuma brīdim FE izstāšanās gadījumā 18 punktu limita dēļ; 21.09.2013.

Kontakt zur Kanzlei

Zvaniet mums:

vai nosūtiet mums e-pastu:

Grüne & Partner
Rechtsanwälte mbB
Mainbergera iela 36
97422 Šveinfurtē

Darba laiks
no pirmdienas līdz ceturtdienai:
09:00 – 17:00
Piektdiena:
09:00 – 14:00

Autostāvvietas

Autostāvvieta tieši iepretim birojam, kas atrodas pastaigas attālumā no tirgus laukuma