Daily Archives: 13. November 2021

Distances pārkāpums – pārtraukšana iepriekšējas bremzēšanas dēļ

Mūsu klientam soda paziņojumā tika pārmests, ka viņš nav ievērojis nepieciešamo distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim. Attālums bija mazāks par 3/10 no spidometra rādījuma. Standarta sods ir 160,00 € un 1 mēneša transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums. Pēc tam tika pasūtīts eksperta ziņojums, lai pārbaudītu attāluma mērījumus. Pēc tam, kad tas bija izdarīts un eksperts bija pieprasījis