Daily Archives: 27. December 2020

Vieglā automašīna nav publiska vieta Corona noteikumu izpratnē, AG Reutlingen, 09.12.2020., lēmums.

Ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti ar federālo zemju Corona rīkojumiem, pirmās instances tiesām tagad ir jāizskata attiecīgie administratīvie pārkāpumi. Šajā gadījumā runa ir par apsūdzību par atrašanos publiskā vietā, kur atrodas vairāk nekā atļautais personu skaits, proti, automašīnā. Tas rada jautājumu, vai (privātu) automašīnu var uzskatīt par publiskās telpas daļu. Reitlingenas rajona tiesa par to