Covid-19 (Corona vīruss) – Kas tagad jāuzmanās?

Kronikas pandēmija, kas pašlaik plosās Eiropā, jau ir izraisījusi masveida samazinājumus šeit. Tādējādi svarīgas tautsaimniecības nozares cīnās ar ievērojamiem zaudējumiem, kas savukārt var negatīvi ietekmēt darbaspēku. Turpmāk īsumā izklāstītas dažas no iespējamām sekām, kas varētu ietekmēt darba attiecības. Ja jūs skar konkrēta problēma, mēs labprāt sniegsim jums padomu un atbalstu.

Slimība
Ja jums pašam ir covid-19, piemēro tos pašus noteikumus, kas attiecas uz citām slimībām. Darbinieks turpina saņemt atalgojumu saskaņā ar Atalgojuma turpināšanas likumu (Entgeltfortzahlungsgesetz), ja viņš ir darba nespējīgs ne savas vainas dēļ un darba attiecības jau ir pastāvējušas vismaz četras nedēļas. Darba devējs turpina maksāt algu līdz sešām nedēļām. Ja slimība turpinās, parasti ir tiesības uz slimības pabalstu.

Karantīna
Ja Covid-19 dēļ ir izdots oficiāls rīkojums par karantīnu, prasības saskaņā ar Infekciju aizsardzības likumu, visticamāk, tiks iesniegtas, ja nav citu prasību par algas turpmāku izmaksu. Arī šajā gadījumā ienākumu zaudējumu atlīdzība tiek maksāta līdz sešām nedēļām. Pēc tam tiesības tiek samazinātas līdz slimības pabalsta apmēram. Darba ņēmēju gadījumā darba devējs ir atbildīgs par algas nepārtrauktu izmaksu pirmajās sešās nedēļās. Kompetentā veselības aprūpes iestāde pēc pieprasījuma var atmaksāt samaksātās summas. Pašnodarbinātās personas pašas piesakās kompensācijai tieši birojā.

Īslaicīgs darbs
Uzņēmumi nevar vienpusēji noteikt saīsināto darba laiku. Lai pasūtītu saīsināto darba laiku, ir jāizpilda noteikti nosacījumi, taču Covid-19 rezultātā tie ir samazināti līdz 31.12.2020. Ja ir izpildīti nosacījumi un ir uzdots strādāt saīsināto darba laiku, veicamais darba laiks tiek saīsināts, un līdz ar to tiek samazinātas tiesības uz atalgojumu. Federālā nodarbinātības aģentūra izmaksā pabalstu par saīsināto darba laiku, lai segtu starpību starp citu neto algu, bet tikai 60 % apmērā no zaudētās vienotas likmes neto algas (67 %, ja mājsaimniecībā ir bērns). Tas vismaz mazina īstermiņa darba sekas. Pieteikumu iesniedz darba devējs.

Šis īsais pārskats nav uzskatāms par izsmeļošu. Tas sniedz tikai sākotnēju ieskatu par dažām jomām, kuras var tikt skartas.Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt Sren Stber aus Schweinfurt

Sören Stüber
Rechtsanwalt | Partner

Arbeitsrecht | Familienrecht | Kauf-, Werkvertragsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV

Informationen zu RA Stüber


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de