Daily Archives: 13. February 2020

Naudas sodi ar transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu – pārtraukta noilguma dēļ

Naudas sodi, kas saistīti ar transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu, vienmēr ir nepatīkami un parasti būtiski maina ikdienas paradumus un ieradumus, bet noteiktos apstākļos var arī ekonomiski apdraudēt cilvēka eksistenci. Šajā gadījumā ir īpaši svarīgi rūpīgi pārbaudīt procedūru un iejaukties kļūdu gadījumā. Piemēram, ir jāņem vērā salīdzinoši īsais noilguma termiņš ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu kriminālvajāšanai, kas aizkavēšanās