Ierosinājums par neobjektivitāti pret ekspertu atzīts par pamatotu: “Lieldienas un Ziemassvētki iekrita vienā dienā”.

Lēmums: Eksperta neobjektivitāte, LG Schweinfurt, 19.09.2017. spriedums

Pieprasījumi par neobjektivitāti izrādās pamatoti tikai ļoti reti, jo tiesas ieceltajam ekspertam tiesu praksē parasti ir piešķirta plaša rīcības brīvība attiecībā uz eksperta atzinuma sagatavošanu. Iespējams, tas ir arī tāpēc, ka nav lietderīgi noraidīt ekspertu tikai tāpēc, ka vienai pusei vienkārši nepatīk eksperta ziņojuma rezultāts. Šajā ziņā ir izvirzītas augstas prasības attiecībā uz aizdomām par neobjektivitāti.

Tiesvedībā par kompensāciju par sāpēm un ciešanām pēc ceļu satiksmes negadījuma Šveinfurtes apgabaltiesa saņēma eksperta atzinumu par to, vai mūsu klientam pašlaik ir objektīvi nosakāmas somatiskas, funkcionālas un psiholoģiskas sūdzības, kas ir cēloņsakarībā ar negadījumu. Cita starpā tika apgalvots, ka pastāv smagi somatizācijas traucējumi un posttraumatiskā stresa traucējumi.

Tomēr pēc eksperta atzinuma saņemšanas mums bija jāpārliecinās, vai pastāv dažādi fakti, kas pamato bažas par neobjektivitāti.

Eksperta atzinums bija nosaukts “Eksperta atzinums saskaņā ar SGG 106. pantu” – t. i., kā eksperta atzinums par sociālajām tiesībām, kas pats par sevi noteikti nav pietiekams pamats pamatotām aizdomām par neobjektivitāti. Tomēr eksperts savā atzinumā (izņemot vienu, sk. turpmāk) konkrēti minēja tikai medicīniskos ziņojumus un ekspertu atzinumus, kas liecināja pret nelaimes gadījuma izraisītas slimības pastāvēšanu. No otras puses, divi citi medicīniskie atzinumi – psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas speciālista un psihosomatiskās un psihoterapeitiskās medicīnas klīnikas speciālista atzinumi, kas apstiprina iepriekš minēto diagnozi, ne ar vārdu netika minēti. Turklāt viens ārsta ziņojums, kuru eksperts acīmredzot uzskatīja par pieminēšanas vērtu, tika noniecināts tādā veidā, ka šo ārsta vēstuli “acīmredzot” būtu rakstījis psiholoģiskais psihoterapeits un ka psiholoģiskais psihoterapeits nav ārsts. Šajā ziņā šī ārsta vēstule šķita formāli pareiza, jo to parakstīja speciālists, vecākais ārsts un galvenais ārsts, taču pārsteidzoši un ļoti neparasti bija tas, ka ārsta vēstuli bija uzrakstījis psihologs. Turklāt eksperts radīja iespaidu, ka strīdīgo apgalvojumu, ka mūsu klienta velosipēds ir bojāts, viņš uzskatīja par pierādītu tādā veidā, ka vienkārši pieņēma, ka tas nav bojāts.

Pēc tam mēs iesniedzām attiecīgu pieteikumu par neobjektivitāti, un Šveinfurtes apgabaltiesa pieprasīja ekspertam, kā arī atbildētāja pusei sniegt paskaidrojumus.

Savā paziņojumā eksperts vispirms norādīja, ka “atbildētāja puse var rakstiski komentēt mana eksperta atzinuma izcilo zinātniski medicīnisko kvalitāti”. Pēc tam viņš lasīja lekciju par to, ka ekspertu var noraidīt tikai svarīgu iemeslu dēļ, kas attaisno neuzticēšanos viņa objektivitātei, un ka statistiski eksperti tikai ļoti reti tiek veiksmīgi noraidīti, kas noteikti ir taisnība. Tomēr ekspertam nav nepieciešams sākt ar trīs lappušu garu paskaidrojumu par juridiskajiem priekšnoteikumiem noraidījuma pieteikuma pamatotībai. Tomēr tas liecina, ka eksperts jau ļoti labi apzinājās, kā viņam būtu jāsagatavo eksperta atzinums.

Pēc satura viņš pēc tam komentēja pēc būtības tikai to, kā tas varēja nonākt virsrakstā kā sociālo tiesību eksperta atzinums (mašīnrakstītāja kļūda, protams, nevis viņš pats) – tālāka diskusija par mūsu minētajiem trūkumiem notika tikai attiecībā uz to, ka viņš atkārtoti “paziņoja”, ka mēs (kā prasītāja pārstāvis) esam “kļūdījušies”, viss pārējais tika noliegts bez papildu pamatojuma un mums tika pārmests, ka esam “citējuši viņu ārpus konteksta, nepilnīgi un nepareizi”. Turklāt, no viņa eksperta viedokļa raugoties, noraidījuma pieteikumam nebija nekādas pamatotības.

Tomēr Šveinfurtes apgabaltiesa savā 2017. gada 19. septembra lēmumā to noliedza:

[box] Tomēr ir iebildumi attiecībā uz eksperta diskusiju par Klinik H […] galīgā ziņojuma saturu. 20. lpp., pamatojot savu kritiku iepriekš minētajam ziņojumam, eksperts norāda, ka prasītāja velosipēds nav bojāts. Šis fakts starp pusēm ir strīdīgs (sk. atbildi uz prasību; 2. lpp., kā arī prasītāja pārstāvja 30.3.17. paziņojumu, 2. lpp.). Šķiet apšaubāmi, ka eksperts uzskata, ka šis, iespējams, nozīmīgais fakts ir pierādīts par sliktu prasītājam. Savā paziņojumā viņš sīkāk par to neiedziļinās.

Eksperta turpmākās piezīmes ar autoru vai citiem ziņojuma parakstītājiem ir neobjektīvas un nepiemērotas. Principā nav iebildumu pret pirmstiesas ekspertu atzinumu un ziņojumu kritisku pārbaudi, pat attiecībā uz to formulējumu. Skaidra vārdu izvēle var būt pat vērtīga tiesas lēmumu pieņemšanā atsevišķās lietās. Tomēr šajā gadījumā tas ir neobjektīvs personisks uzbrukums autoriem vai parakstītājiem un pārspīlēta kritika. No prasītāja viedokļa tas var radīt saprotamas bailes, ka nav notikusi ekspertu faktiskā apspriešana.

Pastāv arī bažas, ka eksperta ziņojumā, atšķirībā no citiem lietā esošajiem ziņojumiem, netika ņemti vērā, vismaz nav atpazīstami, attiecīgi […] speciālista R, kā arī […] vecākā ārsta K un […] ārsta A ziņojumi. Savā […] atzinumā eksperts tikai vispārīgi norādīja, ka viņš ir vispusīgi izskatījis visus lietas materiālus. Minētie ārsti ir personīgi izmeklējuši un ārstējuši prasītāju, viņu ziņojumi ir detalizēti. Neizskatīšanas gadījumā būtu bijis lietderīgi sniegt vismaz pamatojumu.

Eksperta atzinums par […] arī šķiet daļēji apšaubāms. Tas attiecas uz viņa lūgumu tiesai saņemt paziņojumu no atbildētājas puses “par mana eksperta atzinuma izcilo zinātniski medicīnisko kvalitāti”. No prasītāja viedokļa, eksperta pašnovērtējums varētu radīt iespaidu, ka eksperts nav pakļauts objektīvai kritikai. Šādu iespaidu varētu radīt arī cits izteikuma saturs. Tas ir tāpēc, ka nav saskatāmas diskusijas par faktiskā noraidījuma pieprasījuma saturu (izņemot attiecībā uz iepriekš minēto virsrakstu). Eksperta pienākums nav paskaidrot, kad un ar kādiem nosacījumiem noraidīšanas lūgums ir veiksmīgs. Šo juridisko novērtējumu veic tiesa. Turklāt paziņojums lielā mērā ir izsmelts, plaši kritizējot noraidījuma pieteikumu, bez jebkādas nozīmes tā saturam.

Kopējais novērtējums liecina, ka prasītāja šaubas par eksperta objektivitāti no objektīva viedokļa šķiet pamatotas.[/box]

Izņēmuma gadījumos, ja tam ir atbilstošs pamatojums, ir iespējams, ka Lieldienas un Ziemassvētki iekrīt vienā dienā.
Ihr Ansprechpartner

Rechtsanwalt und Fachanwalt fr Verkehrsrecht Gnter Grne in Schweinfurt

Günter Grüne
Rechtsanwalt | Partner

Fachanwalt für Verkehrsrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im DAV

Informationen zu RA Grüne


Jetzt Kontakt aufnehmen

Telefon: 09721 / 1269

E-Mail: kanzlei@gp-recht.de