Daily Archives: 25. August 2018

Privāto autostāvvietu operatoram ir jāpieprasa autovadītājam līgumsoda gadījumā

Kurš nav iepazinies ar šo biznesa modeli – ārpus darba laika privātās (galvenokārt diskontu veikalu) autostāvvietas par maksu ir pieejamas arī sabiedrībai, lai novietotu transportlīdzekļus. Ja netiek izsniegta autostāvvietas biļete, tiek dokumentēts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un īpašnieks tiek saukts pie atbildības par iespējamo līgumsodu. Bieži vien šī summa ir daudzkārt lielāka par autostāvvietas maksu un