Daily Archives: 13. July 2017

Bērna tiesības sazināties

Visbiežāk zināmi gadījumi, kad viens no vecākiem pieprasa regulārus kontaktus ar bērnu no tā vecāka, kura mājsaimniecībā dzīvo kopīgais bērns. Retāk sastopamas un mazāk zināmas ir konstelācijas, kurās bērns pieprasa, lai viens no vecākiem rūpējas par kontaktu. Saskaņā ar BGB 1684. pantu vecākiem – neatkarīgi no vecāku aizgādības – ir tiesības uz saskarsmi ar bērnu.